TRIAGE - segregacja medyczna

TRIAGE

TRIAGE - czyli segregacja medyczna stosowana w przypadku wypadków masowych oraz katastrof.

Wypadek masowy – to każdy wypadek, w którym ciężkich obrażeń doznaje więcej niż jedna osoba.

Katastrofa – to nagłe zdarzenie naturalne lub spowodowane przez człowieka, którego skutki przekraczają możliwość efektywnego przeciwdziałania przez lokalne służby.

Triage - to procedura medyczna stosowana w medycynie ratunkowej, umożliwiająca służbom medycznym segregację rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania.

W systemie START (ang. Simple Triage And Rapid Treatment) wyróżnia się cztery kategorie poszkodowanych, którym odpowiadają cztery kolory opasek lub plakietek przyznawane na miejscu zdarzenia, w zależności od stanu ich zdrowia i poniesionych obrażeń. Podział na określone grupy wygląda następująco:

triageSegregacja medyczna systemem START

1) Priorytet pierwszorzędny – poszkodowani z najpoważniejszymi obrażeniami, których można jeszcze uratować, muszą otrzymać pomoc w pierwszej kolejności.

Osoba wymagająca natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych i obejmuje osoby:

 • - w stanie wstrząsu z dowolnego powodu,
 • - z trudnościami w oddychaniu,
 • - z obrażeniami głowy, którym towarzyszy asymetria źrenic,
 • - dużym krwotokiem wewnętrznym,
 • - dzieci,
 • - kobiety w ciąży,

triage czerwony

2) Priorytet drugorzędny – poszkodowani ze znacznymi obrażeniami, ale w stanie stacjonarnym utrzymują pomoc w drugiej kolejności.

Osoba wymagająca stałego monitorowania, pomoc medyczną można nieco opóźnić. Kategoria ta obejmuje ofiary z:

 • - urazami brzucha,
 • - złamaniami otwartymi,
 • - złamaniem uda/miednicy,
 • - rozległymi oparzeniami,
 • - nieprzytomnych z obrażeniami głowy,
 • - ofiary w nieustabilizowanym stanie ogólnym,

triage żółty

3) Priorytet trzeciorzędny – poszkodowani, którzy mogą chodzić i mają lżejsze obrażenia, otrzymują pomoc w trzeciej kolejności.

Ranni z:

 • - małymi złamaniami,
 • - małymi ranami i oparzeniami,

triage zielony

4) Poszkodowani, którzy nie żyją lub są umierający, nie otrzymują pomocy. Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, którzy nie rokują przeżycia, nie otrzymują opieki.

Ranni z:

 • - masywnymi krwotokami nie do opanowania,
 • - brakiem oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych,
 • - dekapitacją,
 • - ranami zmiażdżeniowymi klatki piersiowej i głowy,

triage czarny

Zobacz też: Procedury

Zobacz też: Stany zagrożenia życia

Mamy nadzieję, że w razie wypadku w którym będzie kilkoro poszkodowanych każdy będzie w stanie okreslić komu należy udzielić pomocy w pierwszej kolejności.

Pozdrawiamy

Zespół Ratuj z Nami