Osoby pobudzone, agresywne i upośledzone

Osoby pobudzone i agresywne

Osoby pobudzone i agresywne też potrzebują pomocy. Jak połączyć pomoc i ochronę samego siebie?

Dostaliśmy od naszej czytelniczki wiadomość w której pisze:

„Od lat pracuje z osobami upośledzonymi umysłowo jako wolontariuszka, ale byłam też kierownikiem obozu letniego. Byłam w różnych sytuacjach (tak ze jako stażystką na oddziale dla psychicznie chorych) , ale chciałabym sie dowiedzieć czegoś na temat pierwszej pomocy, tylko trochę inaczej. Chodzi o sytuacje, gdy osoba chora staje się bardzo pobudzona i agresywna. Jak się wtedy zachować, jak nie skrzywdzić osoby chorej, ale jednocześnie się obronić. Często zdarza się, że niepełnosprawni lub chorzy psychicznie mężczyźni z racji swojej siły są trudni to „odepchnięcia”..
Jak kogoś wyciszyć? Jak od siebie odsunąć. Wiem że można to podciągnąć pod samoobronę, ale przecież nie mogę podopiecznego bić w ten sam sposób, co obcego podczas napadu np. w parku. Mimo wszystko to musi się różnić.
 
Może więc jakiś temat o zasadach reakcji na agresje ze strony osób chorych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo?” 

osoby pobudzone i agresywne, osoby pobudzone, agresywne, osoby upośledzone, osoby pobudzoneŹródło

Jak już zauważono nie jest to łatwny temat.. Ale postaramy się odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Nie będzie to algorytm postępowania, lecz jedynie nasze subiektywne.

Od kilku lat współpracujemy również z Olimpiadami Specjalnymi co zawsze sprawia nam ogromną frajdę. Kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z osobami upośledzonymi umysłowo. Często też mamy do czynienia z osobami, które są pobudzone i agresywne ale to głównie z powodów chorobowych lub zatrucia środkami narkotycznymi czy alkoholem.

Gdy osoba, której chcemy pomóc jest pobudzona i agresywna powinniśmy:

 1. Przedstawić się.
 2. Zapytać czy dana osoba zgadza się na udzielenie jej pomocy.
 3. Przedstawienie sytuacji oraz zagrożenia jakie może wynikać z braku udzielenia pomocy.

I tu niestety kończy się możliwość działania jeżeli osoba odmówi. Nikogo nie możemy zmusić do tego aby dał sobie pomóc.

Inaczej wygląda to u osób upośledzonych lub chorych umysłowo. Takie osoby często mają opiekuna prawnego, który za tą osobę odpowiada.

Jeżeli jest w pobliżu, powinniśmy postąpić w poniższy sposób:

 1. Przedstawić się.
 2. Zapytać czy wyraża zgodę na udzielenie pomocy. Jeżeli opiekun nie zgodzi się na udzielenie pomocy a subiektywna ocena ratownika wskazuje, że powoduje to zagrożenie zdrowie lub życia należy wezwac policję.
 3. Przedstawienie sytuacji oraz zagrożenia jakie może wynikać z braku udzielenia pomocy.
 4. Jeżeli opiekun wyrazi zgodę na udzielenie pomocy osobie jej podopiecznej, dopiero wtedy przystepujemy do działania.
 5. Gdy osoba jest pobudzona lub agresywna, należy poprosić opiekuna o to aby starał się uspokoić i wyjaśnić sytuację osobie poszkodowanej.

W żadnym wypadku nie można używać siły. Pamiętajmy, że agresja rodzi agresję. Tak samo jak pozycje stojąca przed osobą agresywną.

Dlatego starajmy się:

 1. Mówić spokojnie i zrównoważonym tonem głosu,
 2. Nie denerwujmy się,
 3. Przyjmijmy pozycję podobna do osoby agresywnej, ale nigdy nie unośmy rąk do góry - jest to oznaką chęci do walki,
 4. Nie używajmy siły jeżeli nie jest to uzasadnione - uzasadnia to jedynie bezpośrednie i realne zagrożenie zdrowia lub życia swojego lub innych osób w otoczeniu.

Dokładniej sprawy agresji i przymusu bezpośredniego reguluje Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dni 19 sierpnia 1994 roku -> ZOBACZ

Mamy nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli używać siły gdy pomocy będą potrzebowały osoby pobudzone, agresywne lub upośledzone.

Pozdrawiamy

Zespół Ratuj z Nami