Telefony alarmowe - wzywanie pomocy

Telefony alarmowe - wzywanie pomocy

Telefony alarmowe - wzywanie pomocy należy rozpocząć po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Można zrobić to samodzielnie lub – o ile to możliwe poprosić przechodnia, aby zrobił to za ratownika  równocześnie kiedy on rozpoczyna udzielanie pomocy.

Zwykle zawiadamia się pogotowie ratunkowe lub straż pożarną. Drugą ze służb wzywa się w wypadku, gdy potrzebne może być użycie specjalistycznego wyposażenia do bezpiecznego wyciągnięcia poszkodowanego, ugaszenia pożaru, neutralizacji wycieku z cysterny, baku samochodu itd. Po zawiadomieniu straży pożarnej na miejsce wypadku przybędą zarazem strażacy, karetka pogotowia, jak i inne potrzebne służby (policja, pogotowie gazowe, itd).

Numery/telefony alarmowe w Polsce:

 • Policja - 997
 • Straż pożarna - 998
 • Pogotowie ratunkowe - 999
 • Numer alarmowy Unii Europejskiej - 112
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 985
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 601 100 300
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 601 100 100

Telefony alarmowe

Dzwoniąc na wszystkie numery alarmowe do dzwonimy się bezpośrednio do punktu docelowego, jednak gdy dzwonimy pod 112 dochodzi do poniższego podziału:

 • - > Jeżeli dzwonimy z telefonu komórkowego połączymy się z najbliższym komisariatem Policji.
 • - > Jeżeli dzwonimy z telefonu domowego połączymy się z najbliższą jednostką Straży Pożarnej.

 

Jak powinien wyglądać telefon alarmowy po służby ratunkowe? Otóż nie jest to tylko chaotyczna rozmowa z dyspozytorem.
Bardzo ważne jest zachowanie kolejności poniższych punktów:

 1. Informacja o miejscu zdarzenia - miejscowość, ulica, numer domu lub jeżeli nie znamy okolicy podać miejscowość oraz punkty orientacyjne,
 2. Informacja o rodzaju zdarzenia - czyli czy jest towypadek drogowy, wypadek w pracy, pożar itd.
 3. Informacja o liczbie osób poszkodowanych - jest to ważne ze względu na to, że na jedną karetkę przypada jedna osoba poszkodowana.
 4. Informacja o stanie osób poszkodowanych - najważniejsze czy osoba oddycha/nie oddycha lub jest przytomna/nieprzytomna.
 5. Warto też podać imię i nazwisko - swoje!
 6. Podać numer telefonu, z którego dzwonimy - w razie problemów z trafieniem na miejsce zdarzenia dyspozytor będzie się kontaktował lub w przypadku dodatkowych pytań do osoby wzywającej pomocy.

 

Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki - podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Pozdrawiamy

Zespół „Ratuj z Nami”