Szkolenia - pierwsza pomoc

SZKOLENIA

W naszej ofercie nie mogło by się obyć bez szkoleń. Oferujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla firm, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Program naszych szkoleń zawiera najważniejsze elementy pierwszej pomocy w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym, dostosowanym do wymagań klienta lub specyfiki Jego pracy.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy - podstawowe              (5 godzin):

Szkolenie tego typu obejmuje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Skupiamy się głównie na działaniach w stanie nagłego zatrzymania krążenia, jego rozpoznawaniu, postępowaniu oraz wezwaniu pomocy.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Motywacja do czynności ratowniczych.
 3. Omówienie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
 4. Prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej - AED.
 5. Pozycja boczna ustalona.
 6. Ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy - rozszerzone                (16 godzin):

Szkolenie to jest przeznaczone dla jednostek i osób, które oczekują czegoś więcej niż tylko podstaw. Przygotowuje do udzielania pomocy na wyższym poziomie. Przygotowanie to pozwala przejąć obowiązki osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy w jednostce.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Motywacja do czynności ratowniczych.
 3. Zagrożenia dla ratownika.
 4. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 5. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 6. Prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej - AED.
 7. Unieruchamianie złamań - z naciskiem na odcinek szyjny kręgosłupa.
 8. Postępowanie przy tamowaniu krwotoków i opatrywaniu ran.
 9. Najczęstsze stany zagrożenia życia i zasady postępowania.
 10. Wyposażenie apteczki.
 11. Ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla kierowców (3 godziny):

Każdy uczestnik ruchu drogowego, w szczególności kierowca i uczestnik wypadku drogowego, w którym są osoby poszkodowane jest zobowiązany do udzielenia ofiarom pierwszej pomocy. Oferujemy jednostkom prowadzący szkolenia dla kierowców realizację szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy kandydatom na kierowców.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Motywacja do czynności ratowniczych.
 3. Zagrożenia dla ratownika.
 4. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 5. Prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej - AED.
 6. Postępowanie przy tamowaniu krwotoków i opatrywaniu ran.
 7. Wypadek na drodze - organizacja akcji ratunkowej na miejscu wypadku, ocena stanu poszkodowanych i transport.
 8. Wyposażenie apteczki.
 9. Ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla firm/przedsiębiorców (wymiar godzin - do ustalenia):

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać lub wyznaczyć osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Oferujemy szkolenia obejmujące zasady pierwszej pomocy poszerzone o elementy wynikające ze specyfiki firmy/przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Motywacja do czynności ratowniczych.
 3. Zagrożenia dla ratownika.
 4. Metody udrażniania dróg oddechowych.
 5. Prowadzenie resuscytacja krążeniowo-oddechowej.
 6. Prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej - AED.
 7. Pozycja boczna ustalona.
 8. Unieruchamianie złamań - z naciskiem na odcinek szyjny kręgosłupa.
 9. Postępowanie przy tamowaniu krwotoków i opatrywaniu ran.
 10. Wypadek w miejscu pracy - postępowanie zależne od specyfiki jednostki klienta.
 11. Wyposażenie apteczki przemysłowej.
 12. Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
 13. Zagrożenia i działania związane ze specyfiką wykonywanej pracy.
 14. Ćwiczenia praktyczne.

 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób fizycznych, organizacji i stowarzyszeń (wymiar godzin - do ustalenia):

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla osób fizycznych jest idealne dla osób, które cenią sobie podnoszenie indywidualnych kwalifikacji. Klient ma możliwość wyboru interesujących go tematów (pkt. 6). Zazwyczaj zajęcia są prowadzone u klienta.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 2. Motywacja do czynności ratowniczych.
 3. Prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
 4. Prowadzenie automatycznej defibrylacji zewnętrznej - AED.
 5. Pozycja boczna ustalona.
 6. Zakres wybrany przez klienta.
 7. Ćwiczenia praktyczne.


Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Ceny szkoleń pozostają zależne od liczności grupy. Każda cena pozostaje do ustalenia w kontakcie osobistym.

Masz pytanie? Napisz do nas !

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

szkolenia