Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Nawiązałem współpracę z DRB Centrum Odszkodowań, które prowadzi działalność polegającą na reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zakres podmiotowy ich działalności obejmuje zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Reprezentują osoby które:

 1. Zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 2. Utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 3. Zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
 4. Zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,
 5. Zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni,
 6. Zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego,
 7. W wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,
  na działkach budowlanych lub siedliskowych posiadają umiejscowione bez zgody właściciela słupy elektryczne, linie przesyłowe, gazociągi, rurociągi wodne i kanalizacyjne, światłowody, itp.

Reprezentują Klienta w toku likwidacji szkody prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe poprzez:

 1. Prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
 2. Ocenę rozmiaru szkody m.in. przez współpracujących z nami rzeczoznawców, lekarzy mających doświadczenie w orzecznictwie oraz ekspertów ds. motoryzacji,
 3. Zgłoszenie szkody w imieniu Klienta,
 4. Uzyskanie i przedłożenie Towarzystwom Ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
 5. Kontrolę prawidłowości i terminowości działań Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 6. Podjęcie działań pozwalających uniknąć opóźnień w wypłacie odszkodowania poprzez sprawdzony sposób prowadzenia likwidacji szkody,
 7. Przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia konwersacji w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
 8. Prowadzenie negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne /ugodowe/ zakończenie postępowania likwidacyjnego,
 9. Reprezentowanie Klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.

ZOBACZ: KORZYŚCI DLA KLIENTA

ZOBACZ: NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Doznałeś/aś wypadku? Zgłoś się do mnie przez wiadomość email: marcin.miczajka@o2.pl lub poniższy formularz !
(w treści wiadomości proszę umieścić numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości