Kategoria Regulacje prawne

Pierwsza pomoc a prawo?

Pierwsza pomoc a prawo

Pierwsza pomoc a prawo - czyli prawne aspekty udzielania pierszej pomocy. Drodzy internauci prawo również nakazuje nam reagować w sytuacji nagłego zagrożenia życia.

Zacznijmy od początku..

1. Kodeks Karny:

Artykuł 162 § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pobierz: Kodeks Karny

Bardzo podobne brzmienie przyjmuje..

Czytaj dalej..