Kategoria Regulacje prawne

Osoby pobudzone, agresywne i upośledzone

Osoby pobudzone i agresywne

Osoby pobudzone i agresywne też potrzebują pomocy. Jak połączyć pomoc i ochronę samego siebie?

Dostaliśmy od naszej czytelniczki wiadomość w której pisze:

„Od lat pracuje z osobami upośledzonymi umysłowo jako wolontariuszka, ale byłam też kierownikiem obozu letniego. Byłam w różnych sytuacjach (tak ze jako stażystką na oddziale dla psychicznie chorych) , ale chciałabym sie dowiedzieć czegoś na temat pierwszej pomocy, tylko trochę inaczej. Chodzi o sytuacje, gdy osoba chora staje się bardzo pobudzona i agresywna. Jak się wtedy zachować, jak nie skrzywdzić osoby chorej, ale jednocześnie się obronić. Często zdarza się, że niepełnosprawni lub chorzy psychicznie mężczyźni z racji swojej siły są trudni to „odepchnięcia”..
Jak kogoś wyciszyć? Jak od siebie odsunąć. Wiem że można to podciągnąć pod samoobronę, ale przecież nie mogę podopiecznego bić w ten sam sposób, co obcego podczas napadu np. w parku. Mimo wszystko to musi się różnić.
 
Może więc jakiś temat o zasadach reakcji na agresje ze strony osób chorych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo?” 

osoby pobudzone i agresywne, osoby pobudzone, agresywne, osoby upośledzone, osoby pobudzoneŹródło

Czytaj dalej..

Wyposażenie apteczki

Wyposażenie apteczki

Często na szkoleniach słyszę pytania jakie powinno być wyposażenie apteczki? Czy jest różnica pomiędzy apteczka samochodową a domową? Czy coś reguluje normy co do tego co powinno znaleźć się w apteczce?

Apteczka – to swego rodzaju pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, który powinien być wyraźnie oznakowany białym krzyżem na zielonym tle.

Wyposażenie apteczkiSymbol pierwszej pomocy

 

Podział apteczek:

  1. Domowe,
  2. Zakładowe,
  3. Użytku publicznego,
  4. Osobiste,
  5. Samochodowe,
  6. Profesjonalne – stosowane przez zespoły medyczne (posiadają bardzo rozbudowane wyposażenie apteczki).

Czytaj dalej..

Jak dzielimy pierwszą pomoc?

Jak dzielimy pierwsza pomoc?

Jak dzielimy pierwszą pomoc? Bardzo często jestem pytany jaki jest zakres czynności w pierwszej pomocy.

Postaram się to teraz jak najbardziej skutecznie wyjaśnić. Otóż..

Pierwsza Pomoc - zespół czynności wykonywanych przez osoby na miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu lub nagłego zachorowania w celu ochrony zdrowia lub życia oraz zapobiegania pogłębianiu się tego stanu do czasu zanim będzie możliwe udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

W zakres czynności pierwszej pomocy wchodzą:

  1. Zadbanie o własne bezpieczeństwo oraz miejsca zdarzenia,
  2. Ocena świadomości/przytomności,
  3. Ocena podstawowych funkcji życiowych - ABC (udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, ocena widocznych oznak życia),
Czytaj dalej..